Realizacje

Leśniczówka

Zakład Ogólnobudowlany „GLAZ-MAN” s.c. Bogusław Manikowski, Ryszard Manikowski, z siedzibą: ul. Zamkowa 25, 77-400 Złotów, była wykonawcą robót budowlanych związanych z realizacją zadania: Budowa budynku mieszkalnego i gospodarczego dla leśnictwa Dzierżążnia.

Mieszkanie prywatne

Prace remontowe w budynku mieszkalnym w Złotowie.

Sala Gimnastyczna Górzna

Zakład Ogólnobudowlany „GLAZ-MAN” s.c. Bogusław Manikowski & Ryszard Manikowski, z siedzibą ul. Zamkowa 25, 77-400 Złotów, była wykonawcą robót budowlanych związanych z realizacją zadania : Budowa Środowiskowego Obiektu Kulturalno-Sportowego w Górznej.

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Wiktorówku

Zakład Ogólnobudowlany „GLAZ-MAN” s.c. Bogusław Manikowski & Ryszard Manikowski, z siedzibą : ul. Zamkowa 25, 77-400 Złotów, była wykonawcą robót budowlanych związanych z realizacją zadania : Remont Budynku Szkoły Podstawowej w Wiktorówku.

Rozbiórka budynków

Pozostałe